Czesne

 Rodzice przyprowadzający dzieci do naszego przedszkola ponoszą następujące koszty:

a) wpisowe w kwocie 550 zł, płatne jednorazowo przy przyjęciu dziecka do przedszkola

b) czesne w kwocie 650zł, płatne do 7 dnia każdego miesiąca, od września do lipca. Rodzice nie ponoszą opłat za sierpień.

Dzieci pracowników oraz rodzeństwo dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkola może skorzystać z 50% zniżki ( na podanie do Zarządu).

W przypadku trudnych sytuacji losowych ( jednorazowych lub trwających kilka miesięcy) rodzice mogą złożyć podanie o obniżenie czesnego. Podania rozpratrywane są indywidualnie w zależności od ilości środków w puli zniżkowej.

Dzienna stawka żywieniowa w przedszkolu wynosi 5,50 zł. W przypadku zgłoszonej wcześniej nieobecności dziecka istnieje możliwość odliczenia stawki żywieniowej od czesnego w kolejnym miesiącu.