O pedagogice waldorfskiej

     Pedagogika waldorfska uznaje, że wychowanie jest sztuką.
Celem w pedagogice waldorfskiej jest zapewnienie dzieciom warunków do harmonijnego, wszechstronnego rozwoju, tak by wychować ludzi silnych, zdrowych i wolnych.
Dlatego też przykładamy dużą wagę do rozwoju samodzielności, kreatywności i niezależnego myślenia. Pragniemy  wykształcić człowieka otwartego na świat, twórczego i odważnego, by samodzielnie kierował własnym życiem.
Pedagogika waldorfska kładzie również nacisk na rozwój zdolności artystycznych, w tym muzykowania, malowania, rysowania, Eurytmii, prostych form teatralnych.